Yetao的新球拍

Yetao最近喜欢上打乒乓球,开始用正胶,可能是觉得击打比较舒服,后来看我和本的反胶球拍击球威力很大,就也想换个反胶。我手头只有一块 Hadraw SK 贴着快两年旧的 Tenergy 05-FX,拍子有点重,而且胶皮也老了,就给她换了一个 Joola X-Plode Sensitive,也是以击打为主。粘的时候旧板子除胶可真是费了一番功夫!

拍子粘好了: Hadraw SK + 2 * X-Plode Sensitive = 182 克

我的拍子:Timo Boll ZLF + 2 * Evolution MX-S (软胶面,硬海绵)= 192 克

Ben的拍子:Timo Boll Allround + 2 * Sapphira = 161 克

看来Ben的拍子还是最轻呀。